Vägen mot ett globalt pris på koldioxid del 2 – Nationell och regional prissättning

Det här är del två av en serie om vägen mot global prissättning på koldioxid. Första delen fokuserade på global prissättning på koldioxid på FN-nivå med blicken på COP26 och redde ut skillnaden mellan handel med utsläppskrediter och handel med utsläppsrätter. I den här andra och avslutande delen kommer vi att fokusera på möjligheterna för Läs mer…

COP26: Det geopolitiska spelet

  I helgen började årets globala toppmöte om klimatförändringar, Conference of Parties, (COP) i Glasgow. Ledare och klimatförhandlare från nästan alla världens länder samlas nu för att bena ut de sista viktiga delarna av regelboken för att uppnå Parisavtalet (det handlar exempelvis om avtalets artikel 6, som kan läsas mer om här), säkerställa klimatfinansiering och Läs mer…

Vägen mot ett globalt pris på koldioxid del 1 – Prissättning i FN 

Att förorenaren ska betala har länge varit en vägledande princip i såväl nationellt som internationellt klimatarbete. Den som förorenat vår miljö eller släppt ut koldioxid i vår atmosfär är också den som ska stå för kostnaden för de negativa konsekvenser som uppstår. Annars blir det istället klimatet och de människor som inte bidragit till utsläppen Läs mer…