Patrik om att söndra och härska

Patrik Petterson, blivande teolog, skriver ofta vackert och pricksäkert om livets mysterier på sin blogg. Här följer några av hans tankar om söndrandet och härskandets logik i sin helhet: Att härska genom att söndra är ett väl beprövat recept, som inte har gått ur tiden. Det användes framgångsrikt, av Belgien i Afrika, av Spanien i Läs mer…

Jimpan om Frihet till/från

För ett tag sedan hade jag och Tomas Melin en rätt intressant diskussion om huruvida det finns ett motsatsförhållande mellan frihet och rättvisa. En av mina favvobloggare, Jimpan, har kommenterat det i en längre post. Det som gör posten extra intressant är att han ömsom håller med mig, och ömsom Tomas. Spring och läs! På Läs mer…

Fångar i klimatets dilemma del 1

Förrförra sommaren läste jag en bok av filosofen Folke Tersman, ”Fem filosofiska frågor”. Boken tar upp fem av de filosofiska problem som är bland de mest centrala i dagens filosofiska debatt. Boken var överlag något över min nivå, men ett av problemen intresserade mig verkligen, och jag tänkte skriva lite förenklat om det och hur Läs mer…