Små steg mot att förbättra utsläppshandelssystemet

Europaparlamentets miljöutskott röstade idag om ett förslag till revidering av handelssystemet med utsläppsrätter. Revideringen av utsläppshandeln ska främst bedömas på hur många utsläppsrätter som tas bort från marknaden. Miljöutskottet föreslår en brantare linjär reduktionsfaktor och att fler utsläppsrätter kommer att flyttas bort från marknaden till reservfonden, vilket är mycket glädjande. Utifrån förutsättningarna är detta viktiga Läs mer…

En tidig julklapp till industrin

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) är EU:s enskilt viktigaste verktyg för att minska klimatutsläppen. Handelssystemet med utsläppsrätter fungerar inte alls som det var tänkt från början, varför det ses över. I egenskap av så kallad skuggrapportör för ETS i industri- och energiutskottet är jag ansvarig för hos de europeiska gröna för arbetet Läs mer…

EU försämrar förutsättningarna för förnybar energi

EU-kommissionen lade idag fram ett så kallat vinterpaket för Europas framtida energisystem. Europaparlamentariker Jakop Dalunde är besviken och menar att EU tar flera steg bakåt. – Trots den goda målsättningen om att EU ska vara ledande på förnybart går vinterpaketet i motsatt riktning på flera punkter, säger Jakop Dalunde, medlem i Europaparlamentets energiutskott.Dalunde framhåller att Läs mer…

Vattenfall, brunkolet och EU ETS

När det gäller hanteringen av Vattenfalls brunkolsverksamhet fanns det tre vägar framåt: 1) Att avveckla verksamheten 2) Att driva vidare verksamheten själv 3) Att sälja verksamheten. Miljöpartiet har hela tiden varit tydliga att vi hade föredragit linje 1, vilket vi länge varit helt ensamma om. I valrörelsen 2014 var det enbart MP som stod för Läs mer…

Vitrysk kärnkraft måste uppfylla säkerhetskrav

Vitrysk kärnkraft måste uppfylla höga krav på säkerhet ti, jun 07, 2016 12:53 CET Europaparlamentet debatterade vid sin session i Strasbourg igår kväll säkerheten vid det nya kärnkraftverk som Vitryssland bygger i omedelbar närhet av EU:s östra gräns. Parlamentarikerna ville veta vad EU- kommissionen har gjort för säkerheten vid kraftverket i Ostrovets, som enligt planerna Läs mer…