EU:s handelssystem med utsläppsrätter

EU:s handelssystem med utsläppsrätter revideras som bäst, för att det inte fungerar som det ska för att minska klimatutsläppen. Det är EU:s viktigaste klimatverktyg. Här är en kort film där Jakop Dalunde berättar hur han vill utveckla systemet så att vi kan hålla våra klimatlöften. EU:s handelssystem med utsläppsrätter Youtube VIDEO 

Små steg mot att förbättra utsläppshandelssystemet

Europaparlamentets miljöutskott röstade idag om ett förslag till revidering av handelssystemet med utsläppsrätter. Revideringen av utsläppshandeln ska främst bedömas på hur många utsläppsrätter som tas bort från marknaden. Miljöutskottet föreslår en brantare linjär reduktionsfaktor och att fler utsläppsrätter kommer att flyttas bort från marknaden till reservfonden, vilket är mycket glädjande. Utifrån förutsättningarna är detta viktiga Läs mer…

En tidig julklapp till industrin

EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS) är EU:s enskilt viktigaste verktyg för att minska klimatutsläppen. Handelssystemet med utsläppsrätter fungerar inte alls som det var tänkt från början, varför det ses över. I egenskap av så kallad skuggrapportör för ETS i industri- och energiutskottet är jag ansvarig för hos de europeiska gröna för arbetet Läs mer…

Problemen med Cap & Trade

Story of Stuff-gänget har gjort en ny film om cap & trade, handel med utsläppsrätter. Filmen verkar inte går att embedda, men går att se här. De angriper egentligen inte själva grunderna i systemet, utan snarare bristerna i utformningen av det europeiska och det kommande amerikanska. Ett system med full auktionering, inga flexibla mekanismer  och andra Läs mer…

Gröna lösningar är populära

Vi måste bemöta klimatförändringarna. Att låta bli är på intet sätt ett alternativ. Det faktumet börja sakta sjunka in i samhällsdebatten, men jag blir ändå positivt förvånad av att i Expressens ledare läsa sånt här: Det kostar givetvis mycket pengar att minska utsläppen. Men priset för undlåtenhet kommer att bli så mycket högre. Man kan Läs mer…